Enara Rahou

enara.rahou@justlawyers.be

Rechtsdomeinen: vreemdelingenrecht, sociaal recht en Strafrecht

Enara Rahou behaalde in 2017 haar masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Gent. Gedreven door haar passie voor rechtvaardigheid, besliste Enara Rahou haar masterproef te wijden aan degenen die verzoeken tot internationale bescherming. Haar masterproef handelde dan ook over ‘De asielzoeker en de erkende vluchteling: grensoverschrijdende erkenning van de burgerlijke staat in België’.

Enara Rahou maakt sinds januari 2018 deel uit van Justis Lawyers Group waarin zij zich vooral verdiept in het vreemdelingenrecht.