Categorieën
Rechtszaken

Algemene en willekeurige dataretentie schendt het recht op privacy

Op 6 oktober 2020 deed het Europees Hof van Justitie (EHJ) te Luxemburg uitspraak over de legaliteit van de Belgische datarententiewet. Deze wet werd door de Belgische Liga’s voor Mensenrechten en door de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies betwist voor het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Op vraag van het Grondwettelijk Hof heeft het EHJ nu duidelijk gesteld dat het Europese Recht niet toelaat dat de nationale Belgische wet een algemene en ongedifferentieerde opslag van communicatiegegevens van de burgers via telefoon of internet oplegt aan de providers. Het EHJ schaarde zich achter het standpunt dat door de Ligue des Droits de l’Homme, bijgestaan door advocaat Raf Jespers van Justis Lawyers Group en door advocaat Jan Fermon was verdedigd. Een algemene en willekeurige dataretentie schendt het recht op privacy en is in strijd met de Europese Richtlijn van 2002 op de bescherming van het privéleven in het kader van de elektronische communicatie.

De uitleg van het EHJ is bindend voor het Belgisch Grondwettelijk Hof dat zich in de komende maanden opnieuw over de zaak moet uitspreken.

Het arrest van het EHJ is een mijlpaal in de bescherming van de privacy van de Europese burgers.

Het arrest

Het perscommuniqué (enkel in het Frans beschikbaar)

Categorieën
Rechtszaken

Coronamaatregelen Justis Lawyers Group

Beste cliënten,

Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid rond de door de overheid opgelegde maatregelen in de strijd tegen corona.

Het kantoor biedt online afspraken via professionele video- en teleconferencing aan. Als u een online afspraak wilt, vindt u het contactformulier via volgende link. U zult uitgenodigd worden door de desbetreffende advocaat met de nodige instructies. Zo kunt u veilig en vanop afstand voor juridisch advies bij ons terecht. Deze online afspraken worden de regel.

U kan ook op consultatie komen in de kantoren van Justis Lawyers Group. Dat doen we met het nodige respect voor de opgelegde maatregelen:

  • U komt enkel naar onze kantoren indien u vooraf een afspraak heeft gemaakt.
  • U komt alleen naar de consultatie en neemt niet onnodig mensen mee.
  • U komt op tijd op het afgesproken uur.
  • Bij binnenkomst ontsmet u meteen uw handen.
  • Draag een mondmasker.
  • Houd te allen tijde de nodige afstand van 1,5 meter.

Als u een afspraak op kantoor wilt, dient u contact op te nemen met uw advocaat. Hij/zij zal u een afspraak geven. Dit kan telefonisch op 03 320 85 30 of per mail. Voor een vlotte communicatie is het best uw advocaat te contacteren op zijn rechtstreeks e-mailadres (raf.jespers@justlawyers.be, zohra.othman@justlawyers.be, jan.delien@justlawyers.be, falke.vanderschueren@justlawyers.be, anais.goos@justlawyers.be).

Bedankt voor uw begrip.

Justis Lawyers Group

Categorieën
Rechtszaken

Koerdische beweging kan in België niet als terroristische beweging vervolgd worden

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 28 januari 2020 geoordeeld dat het conflict tussen de Koerdische beweging PKK/HPG en de Turkse staat volgens het internationaal volkenrecht dient beschouwd te worden als een niet-internationaal gewapend conflict.

Het gevolg hiervan is dat die Koerdische beweging in België niet als terroristische beweging kan vervolgd worden. Het humanitair oorlogsrecht, namelijk de Conventies van Genève van 1949, is van toepassing. Het gaat om een belangrijk arrest dat het onderscheid maakt tussen terrorisme en ontvoogdingsstrijd.

Het advocatenteam van de Koerdische beweging was samengesteld uit Luc Walleyn, Jan Fermon, Paul Bekaert, Joke Calewaert, Raf Jespers, Stijn De Meulenaer.

Categorieën
Rechtszaken

Belgische dataretentiewet is in strijd met het Europees recht

Op 15 januari 2020 heeft advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg advies uitgebracht in verband met de Belgische dataretentiewet. Deze wet is in betwisting voor het Grondwettelijk Hof van België. Het Hof had zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan ‘Luxemburg’, vooraleer verder te beslissen over de grondwettigheid van de Belgische wet.

De advocaat-generaal is van mening dat de Belgische wet in strijd is met het Europees recht.

Het advies ligt in de lijn van wat de advocaten Jan Fermon en Raf Jespers, die optreden voor de Ligue des Droits Humains (Franstalige Liga voor Mensenrechten), gepleit hebben.

Het Hof van Justitie zal zich in de komende maanden uitspreken over de zaak.

Categorieën
Rechtszaken

Big Brother in Europa?

Belgische dataretentiewet werd op 9 en 10 september 2019 gepleit voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg.

Advocaten Jan Fermon en Raf Jespers traden op voor de Ligue belge des droits humains. Dertig partijen, waaronder privacy-NGO’s uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, maar liefst 17 EU-landen, de Europese Commissie en de Europese Gegevensbeschermer kwamen tussen.

Een zaak van groot belang. Inzet van de zaak is het behoud van de progressieve rechtspraak van dat Hof van Justitie (arrest Tele 2 Sverige van 2016) die niet toelaat dat alle communicatiegegevens van alle burgers via e-mail, telefoon, websites… verplicht moeten bewaard worden door de providers om politie, gerecht en geheime diensten toe te laten er gebruik van te maken. Big Brother versus privacy.

Advies van de advocaat-generaal wordt verwacht in januari 2020. Het Hof zal wellicht een uitspraak doen midden 2020.

Categorieën
Rechtszaken

Belangrijk vonnis voor imkers en bijen van het Vredegerecht te Geel

“14 bijenkasten in residentiële wijk moet kunnen”. Advocaat Raf Jespers verdedigde hierbij de imker.