Jan De Lien

jan.delien@justlawyers.be

Bent u reeds cliënt? Jan De Lien is telefonisch te bereiken op dinsdag en donderdag tussen 16u en 17u.

Vakgebieden: Vreemdelingenrecht, Europees recht en internationaal humanitair recht, administratief recht

Jan De Lien behaalde zijn diploma Licentiaat in de rechten in 2001 aan de Universiteit van Antwerpen. Hij werkt bij PLN / Justis Lawyers Group sedert 2001 en legt zich toe op het vreemdelingenrecht en het administratief recht.

Jan De Lien is expert op het gebied van gezinshereniging zowel voor aanvragen ingediend bij de steden en gemeenten als in het buitenland. Hij schrijft in de Administratieve Wegwijzer voor Vreemdelingen, Vluchtelingen en Migranten.

Sedert september 2015 is hij adjunct voorzitter bij het Bureau voor Juridische Bijstand van Antwerpen.

Jan De Lien is houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken.