Raf Jespers

raf.jespers@justlawyers.be

Bent u reeds cliënt? Raf Jespers is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.

Vakgebieden: Privacy, administratief recht, strafrecht, internationaal strafrecht, vreemdelingenrecht en VZW’s.

Raf Jespers behaalde zijn diploma van Licentiaat Geschiedenis aan de Universiteit van Gent in 1972 en zijn diploma van Licentiaat in de Rechten in 1974. Hij is al meer dan 40 jaar actief in het strafrecht, administratief recht, vreemdelingenrecht en legt zich in het bijzonder toe op het privacyvraagstuk. Daarnaast is hij lid van de Liga voor Mensenrechten en van de International Association of Democratic Lawyers (IADL).

Raf Jespers heeft verscheidene publicaties op zijn naam staan, waaronder “Big Brother in Europa” in 2010. Hij gaf, in navolging van zijn boek, talloze vormingen en lezingen over het afbrokkelen van de privacy wereldwijd en het gevaar dat hierin schuilt. Burgerrechten en vrijheden beschermt men niet door ze af te schaffen. Een nieuw Europees Charter voor de bescherming van de fundamentele rechten dringt zich op. In 2016 verscheen zijn meest recente boek, ‘Misdaad en Straf: Manifest voor Kritische Criminologie’.

Houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken.