Administratief- en grondwettelijk recht

Het administratief recht, ook wel bestuursrecht genoemd, beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

Onze advocaten geven u advies en bijstand bij:

  • Procedures voor de Raad van State en De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en andere geschillen met de overheid.
  • Betwistingen inzake onderwijs zo ondermeer procedures bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
  • Veiligheidsattesten
  • Ambtenarenrecht
  • Vergunningen van de overheden en sluitingsbeslissingen
  • De rechten van actievoerders

Terug naar alle rechtsgebieden