Privacyrechten

We leven in het tijdperk van de digitalisering. De data zijn een belangrijke bron geworden. Overheid, bedrijven, reclamejongens: ze weten uw privéleven te vinden.

Dit brengt rechten en plichten mee, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Reeds in 2010 schreef advocaat Raf Jespers hierover zijn boek ‘Big Brother in Europa’ (Epo). Hij waarschuwt hierin voor de toenemende inmenging in ons privéleven. Hij gaf hierover tientellen voordrachten. Als advocaat treedt hij op in privacy-zaken ondermeer voor het Belgische Grondwettelijk Hof.

Onze advocaten geven u advies en bijstand in:

  • Beschermen van persoonsgegevens
  • Rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG/GDPR
  • De privacy van uw kinderen op de site van hun school.
  • Procedures tegen biometrische paspoorten en vingerafdrukken op je paspoort

Terug naar alle rechtsgebieden