Sociaal- en arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het geeft duidelijkheid over de rechten en plichten als werknemer of werkgever.

Onze advocaten geven u advies en bijstand bij:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • De vergoeding bij ontslag
 • Ontslag om dringende redenen
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Paritaire comités
 • Collectieve ontslagen en sluitingen
 • Sociale verkiezingen
 • Arbeidsongevallen
 • Werkloosheid
 • Conflicten met de RSZ
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Terug naar alle rechtsgebieden