Strafrecht en internationaal strafrecht

Een grote knowhow en uitgebreide ervaring op dit gebied.

Als u wordt gedagvaard voor de politierechtbank of voor de correctionele rechtbank, zorgen wij voor ondersteuning, voorbereiding en verdediging in elk stadium van de procedure. Ook als slachtoffer van strafrechtelijke feiten kan u bij ons terecht om de schadevergoeding te vorderen waar je recht op hebt.

We helpen u ook bij strafzaken in het buitenland. Via de IADL (International Association Democratic Lawyers), waarvan wij deel uitmaken, hebben wij contacten met advocaten in meer dan 80 landen.

Wij voeren ook procedures bij het Europees Hof voor de Rechten an de Mens (Straatsburg), het Europees Hof van Justitie (Luxemburg), het Belgisch Grondwettelijk Hof (Brussel).

De advocaten kunnen u ook bijstaan op basis van pro deo, zo u hiervoor in aanmerking komt.

Verder biedt ons kantoor advies en bijstand bij:

  • Europese en Internationale uitleveringsmandaten
  • Verhoor bij de politie in het kader van de Salduz-wetgeving
  • Seining en ontseining van personen
  • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer
  • Aanvragen van herstel in eer en rechten
  • Verkeersrecht
  • Tuchtzaken gevangenis

Terug naar alle rechtsgebieden