De advocaten zijn gespecialiseerd in het VZW-recht. Op 28 februari 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de Kamer goedgekeurd.

Ons kantoor biedt advies en bijstand bij:

  • Aanpassingen ingevolge het nieuwe wetboek
  • Oprichting van VZW’s
  • Nazicht of wijziging van de statuten
  • Vereffening of vervullen van de wettelijke formaliteiten
  • Neerlegging jaarrekeningen
  • Benoeming van bestuurders en de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad

Terug naar alle rechtsgebieden