Vreemdelingenrecht

Wij hebben een jarenlange expertise in het vreemdelingenrecht.

Dit gaat over alle aspecten van het vreemdelingenrecht (verblijf, gezinshereniging, visa, werken als vreemdeling…) en het voeren van procedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State.

U kan bij ons terecht voor advies en bijstand bij:

  • Indienen van een verblijfsaanvraag en regularisatieverzoek
  • Internationale bescherming (vluchteling/asiel en subsidiaire bescherming)
  • Humanitaire en/of medische regularisatie
  • Aanvragen van een visum in het buitenland
  • Aanvraag tewerkstelling (werknemer, beroepskaart, zelfstandige…)
  • Aanvraag Belgische nationaliteit
  • Aanvraag huwelijk en wettelijke samenwoning
  • Instellen van beroep bij de bevoegde rechtbanken tegen bevelen om het land te verlaten, inreisverboden, weigering van verblijf, intrekking van verblijf, weigering huwelijk of wettelijke samenwoning, weigering visa, weigering huwelijk en wettelijke samenwoning….

Terug naar alle rechtsgebieden