Ga naar de inhoud

Administratief en grondwettelijk recht

Het administratief recht wordt, ook wel bestuursrecht genoemd. Het beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden als ze besluiten neemt.

U kunt bij ons terecht voor advies en bijstand rond:

  • procedures voor de Raad van State en De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;
  • of gelijk welke andere geschillen met de overheid;
  • betwistingen in het onderwijs. Dat kunnen bijvoorbeeld procedures zijn over C-attesten aan het eind van het schooljaar;
  • veiligheidsattesten;
  • ambtenarenrecht;
  • vergunningen van overheden en sluitingsbeslissingen;
  • rechten van actievoerders.

Wie kan je helpen?

Falke Van der Schueren

falke.vanderschueren@justlawyers.be

Jan De Lien

jan.delien@justlawyers.be

Raf Jespers

raf.jespers@justlawyers.be