Categorieën
Rechtszaken

Algemene en willekeurige dataretentie schendt het recht op privacy

Op 6 oktober 2020 deed het Europees Hof van Justitie (EHJ) te Luxemburg uitspraak over de legaliteit van de Belgische datarententiewet. Deze wet werd door de Belgische Liga’s voor Mensenrechten en door de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies betwist voor het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Op vraag van het Grondwettelijk Hof heeft het EHJ nu duidelijk gesteld dat het Europese Recht niet toelaat dat de nationale Belgische wet een algemene en ongedifferentieerde opslag van communicatiegegevens van de burgers via telefoon of internet oplegt aan de providers. Het EHJ schaarde zich achter het standpunt dat door de Ligue des Droits de l’Homme, bijgestaan door advocaat Raf Jespers van Justis Lawyers Group en door advocaat Jan Fermon was verdedigd. Een algemene en willekeurige dataretentie schendt het recht op privacy en is in strijd met de Europese Richtlijn van 2002 op de bescherming van het privéleven in het kader van de elektronische communicatie.

De uitleg van het EHJ is bindend voor het Belgisch Grondwettelijk Hof dat zich in de komende maanden opnieuw over de zaak moet uitspreken.

Het arrest van het EHJ is een mijlpaal in de bescherming van de privacy van de Europese burgers.

Het arrest

Het perscommuniqué (enkel in het Frans beschikbaar)

Categorieën
Publicaties

GDPR and Ethnography

Tijdens het Ethnographic Research Seminar 2020 aan de Universiteit te Gent van 16 september 2020 gaf advocaat Raf Jespers deze presentatie.

De uiteenzetting systematiseert (in het Engels) de privacyregels die doctorandi en in het algemeen wetenschappelijke onderzoekers, in acht moeten nemen tijdens hun onderzoeken, op basis van de principes die door de General Data Protection Regulation (GDPR, 2016, EU) worden opgelegd.

Categorieën
Rechtszaken

Coronamaatregelen Justis Lawyers Group

Beste cliënten,

Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid rond de door de overheid opgelegde maatregelen in de strijd tegen corona.

Het kantoor biedt online afspraken via professionele video- en teleconferencing aan. Als u een online afspraak wilt, vindt u het contactformulier via volgende link. U zult uitgenodigd worden door de desbetreffende advocaat met de nodige instructies. Zo kunt u veilig en vanop afstand voor juridisch advies bij ons terecht. Deze online afspraken worden de regel.

U kan ook op consultatie komen in de kantoren van Justis Lawyers Group. Dat doen we met het nodige respect voor de opgelegde maatregelen:

  • U komt enkel naar onze kantoren indien u vooraf een afspraak heeft gemaakt.
  • U komt alleen naar de consultatie en neemt niet onnodig mensen mee.
  • U komt op tijd op het afgesproken uur.
  • Bij binnenkomst ontsmet u meteen uw handen.
  • Draag een mondmasker.
  • Houd te allen tijde de nodige afstand van 1,5 meter.

Als u een afspraak op kantoor wilt, dient u contact op te nemen met uw advocaat. Hij/zij zal u een afspraak geven. Dit kan telefonisch op 03 320 85 30 of per mail. Voor een vlotte communicatie is het best uw advocaat te contacteren op zijn rechtstreeks e-mailadres (raf.jespers@justlawyers.be, zohra.othman@justlawyers.be, jan.delien@justlawyers.be, falke.vanderschueren@justlawyers.be, anais.goos@justlawyers.be).

Bedankt voor uw begrip.

Justis Lawyers Group

Categorieën
Blog

Privacy in tijden van corona: een mens is geen ei

Opinie advocaat Raf Jespers

Vandaag is er een intens debat over de vraag of contact tracing-apps nodig zijn. De coronacrisis stelt de privacy-discussie inderdaad op scherp, met als centrale kwestie die app. Maar ook het misbruik van ANPR-camera’s en van drones in de strijd tegen het virus, is het debat waard.

Feit is dat dergelijke maatregelen op gespannen voet staan met onze privacy. Kan in naam van de terechte strijd tegen deze pandemie de bescherming van het privéleven opzij worden gezet. Heiligt het doel de middelen? Of nog: moeten wij ons hoeden voor scherpslijpers die in hun streven naar Big Brother, van de coronacrisis gebruikmaken om grenzen te verleggen en de controle op de bevolking te verscherpen?

Categorieën
Evenementen

Webinar mensenrechten: “Een sluipende staatsgreep: fictie of realiteit?”

Donderdag 28 mei 2020 van 14h tot 17h

Deze webinar heeft reeds plaatsgehad. Dank aan de meer dan 100 deelnemers en sprekers. JLG lezingen hoopt in de toekomst nog lezingen te organiseren.

Categorieën
Rechtszaken

Koerdische beweging kan in België niet als terroristische beweging vervolgd worden

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 28 januari 2020 geoordeeld dat het conflict tussen de Koerdische beweging PKK/HPG en de Turkse staat volgens het internationaal volkenrecht dient beschouwd te worden als een niet-internationaal gewapend conflict.

Het gevolg hiervan is dat die Koerdische beweging in België niet als terroristische beweging kan vervolgd worden. Het humanitair oorlogsrecht, namelijk de Conventies van Genève van 1949, is van toepassing. Het gaat om een belangrijk arrest dat het onderscheid maakt tussen terrorisme en ontvoogdingsstrijd.

Het advocatenteam van de Koerdische beweging was samengesteld uit Luc Walleyn, Jan Fermon, Paul Bekaert, Joke Calewaert, Raf Jespers, Stijn De Meulenaer.

Categorieën
Rechtszaken

Belgische dataretentiewet is in strijd met het Europees recht

Op 15 januari 2020 heeft advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg advies uitgebracht in verband met de Belgische dataretentiewet. Deze wet is in betwisting voor het Grondwettelijk Hof van België. Het Hof had zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan ‘Luxemburg’, vooraleer verder te beslissen over de grondwettigheid van de Belgische wet.

De advocaat-generaal is van mening dat de Belgische wet in strijd is met het Europees recht.

Het advies ligt in de lijn van wat de advocaten Jan Fermon en Raf Jespers, die optreden voor de Ligue des Droits Humains (Franstalige Liga voor Mensenrechten), gepleit hebben.

Het Hof van Justitie zal zich in de komende maanden uitspreken over de zaak.

Categorieën
Rechtszaken

Big Brother in Europa?

Belgische dataretentiewet werd op 9 en 10 september 2019 gepleit voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg.

Advocaten Jan Fermon en Raf Jespers traden op voor de Ligue belge des droits humains. Dertig partijen, waaronder privacy-NGO’s uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, maar liefst 17 EU-landen, de Europese Commissie en de Europese Gegevensbeschermer kwamen tussen.

Een zaak van groot belang. Inzet van de zaak is het behoud van de progressieve rechtspraak van dat Hof van Justitie (arrest Tele 2 Sverige van 2016) die niet toelaat dat alle communicatiegegevens van alle burgers via e-mail, telefoon, websites… verplicht moeten bewaard worden door de providers om politie, gerecht en geheime diensten toe te laten er gebruik van te maken. Big Brother versus privacy.

Advies van de advocaat-generaal wordt verwacht in januari 2020. Het Hof zal wellicht een uitspraak doen midden 2020.

Categorieën
Evenementen

Geslaagd openingsfeest Justis Lawyers Group op 10 mei

Ons kantoor opgefleurd met bloemen en plantjes, onze koffie vergezeld van heerlijk zoets, onze boekenkast weer wat rijker gevuld en flessen champagne in overvloed om te kraken na een geslaagde zaak…

Lieve allemaal,

Na een weekje nagenieten, willen we jullie allen heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid op de feestelijke lancering van ons nieuw advocatenkantoor.

Jullie enorme belangstelling – ruim 170 aanwezigen – was hartverwarmend.

Ook dank aan de sprekers voor hun aanmoedigende en inspirerende speeches.

(c) Simon Van Ranst
Na het welkomstwoord door advocate Zohra Othman, sprak Kati Verstrepen, voorzitster van de Liga voor Mensenrechten en advocate bij Antigone Advocaten, de lovende woorden:

“Justis Lawyers Group is natuurlijk niet zomaar een advocatenkantoor. Het is een bijzonder kantoor, een kantoor met een missie, een kantoor met een visie, een kantoor dat veel meer is dan een louter commercieel gegeven, met gedreven en geëngageerde advocaten, een kantoor dat zich inzet voor grote zaken die gepleit worden voor het Hof van Justitie zoals de zaak K.A./België of voor kleine zaken die gepleit worden voor de vrederechter, zoals de imker met zijn bijenkasten uit Geel. Een kantoor met een groot hart voor de Liga, maar ook een kantoor waar de Liga een groot hart voor heeft.”

(c) Simon Van Ranst
Ook Rachida Lamrabet, juriste en auteur van onder andere Vrouwland en Zwijg allochtoon!, deed ons blozen toen ze het had over Josef K. uit het boek Het Proces van Franz Kafka:

“Had Josef K. maar een advocaat gehad zoals mijn vrienden, Raf Jespers en Zohra Othman.”

Jan Fermon, collega-advocaat te Brussel, sloot af met het benadrukken van het belang van internationale samenwerking:

“Belangrijk voor Justis Lawyers Group is de internationale samenwerking in het kader van de International Association of Democratic Lawyers (IADL), een organisatie bestaande uit progressieve advocaten in meer dan 80 landen.”

(c) Simon Van Ranst
Er werd meermaals gewezen op de noodzaak aan (internationale) samenwerking tussen verschillende progressieve krachten in de strijd voor een betere wereld. Deze partnering for progress is een van de belangrijke pijlers van Justis Lawyers Group.

(c) Simon Van Ranst
Samenwerking vraagt een openheid, een bereidheid om in dialoog te gaan. Dit hebben wij op de avond van onze opening mogen ervaren van alle aanwezigen, waarvoor oprecht dank. Jullie verwachten veel van ons. Wij gaan ervoor.

Raf, Zohra, Jan, Falke, Enara, Anaïs

Categorieën
Rechtszaken

Belangrijk vonnis voor imkers en bijen van het Vredegerecht te Geel

“14 bijenkasten in residentiële wijk moet kunnen”. Advocaat Raf Jespers verdedigde hierbij de imker.