Contact

Maak je afspraak

Neem contact op

Hoeveel kost uw advocaat?

Erelonen

Elke zaak is verschillend waardoor een kostenraming in het algemeen zeer moeilijk is. De erelonen die aan elke zaak verbonden zijn altijd verschillend.

Bij de eerste raadpleging zal de advocaat u steeds meer uitleg verschaffen. Dan heeft de advocaat een duidelijk beeld van uw probleem en kan hij of zij preciezer aanduiden welke strategie gevolgd kan worden en wat de erelonen zijn die daaraan verbonden zijn.

Steeds zal nagegaan worden een rechtsbijstandsverzekering kan tussenkomen en of u in aanmerking komt voor de kosteloze tweedelijnsbijstand (Pro Deo). In dit laatste geval zal de advocaat beslissen u in dit systeem bij te staan dan wel om u door te verwijzen naar het Bureau voor juridische bijstand.

Voorschotten

In alle zaken wordt gewerkt met voorschotten. Dit betekent dat u op voorhand wordt gevraagd om een deel van het ereloon te betalen.

In ingewikkelde zaken kunnen meerdere voorschotten noodzakelijk blijken. Wanneer uw zaak is beëindigd krijgt u een eindafrekening.

Kantoorkosten en gerechtskosten

Naast het ereloon zijn er ook de kantoorkosten. Dat zijn de vaste kosten voor verzekering, personeel, onderhoud maar ook variabele kosten gemaakt in uw dossier zoals de kosten voor het opmaken van een dossier, kosten van briefwisseling, voor het maken van kopieën, voor het beantwoorden van e-mails, telefoons etc. Voor deze kosten hanteren we vaste tarieven.

Gerechtskosten zijn de kosten die betaald dienen te worden zoals griffierechten, vertalingen deurwaarderskosten enz. Deze kosten dienen uiteraard ook door u betaald te worden.

Rechtsplegingsvergoeding

Als u uw zaak wint kunt u in bepaalde gevallen een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding bekomen. Dit is een vergoeding voor het feit dat u beroep heeft moeten doen op een advocaat en waarbij u de door u gemaakte kosten gedeeltelijk kan recupereren. Het gaat slechts om een forfaitaire vergoeding zeker niet om de terugbetaling van al uw kosten. De rechter bepaalt in het vonnis welk bedrag u toekomt. De advocaat zal dit bedrag verrekenen in de eindafrekening.