Milieurecht

Het milieurecht is een toenemende uitdaging.

Het gaat om de regels voor overheden, bedrijven en particulieren met betrekking tot het milieu en beoogt de natuur te beschermen tegen verstorende ingrepen door overheden, industrie en particulieren. De milieuwetgeving neemt een prominente plaats in wat betreft bouwvergunningen.

Onze advocaten geven u advies en bijstand in:

  • Procedures als slachtoffer van asbest en het verhalen op degene die de asbestblootstelling heeft veroorzaakt. In sommige gevallen kunt u ook aanspraak maken op een vergoeding vanuit de overheid.

Terug naar alle rechtsgebieden