Ga naar de inhoud

Koerdische beweging kan in België niet als terroristische beweging vervolgd worden

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 28 januari 2020 geoordeeld dat het conflict tussen de Koerdische beweging PKK/HPG en de Turkse staat volgens het internationaal volkenrecht dient beschouwd te worden als een niet-internationaal gewapend conflict.

Het gevolg hiervan is dat die Koerdische beweging in België niet als terroristische beweging kan vervolgd worden. Het humanitair oorlogsrecht, namelijk de Conventies van Genève van 1949, is van toepassing. Het gaat om een belangrijk arrest dat het onderscheid maakt tussen terrorisme en ontvoogdingsstrijd.

Het advocatenteam van de Koerdische beweging was samengesteld uit Luc Walleyn, Jan Fermon, Paul Bekaert, Joke Calewaert, Raf Jespers, Stijn De Meulenaer.