Ga naar de inhoud

Belgische dataretentiewet is in strijd met het Europees recht

Op 15 januari 2020 heeft advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg advies uitgebracht in verband met de Belgische dataretentiewet. Deze wet is in betwisting voor het Grondwettelijk Hof van België. Het Hof had zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan ‘Luxemburg’, vooraleer verder te beslissen over de grondwettigheid van de Belgische wet.

De advocaat-generaal is van mening dat de Belgische wet in strijd is met het Europees recht.

Het advies ligt in de lijn van wat de advocaten Jan Fermon en Raf Jespers, die optreden voor de Ligue des Droits Humains (Franstalige Liga voor Mensenrechten), gepleit hebben.

Het Hof van Justitie zal zich in de komende maanden uitspreken over de zaak.