Ga naar de inhoud

Big Brother in Europa?

Belgische dataretentiewet werd op 9 en 10 september 2019 gepleit voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg.

Advocaten Jan Fermon en Raf Jespers traden op voor de Ligue belge des droits humains. Dertig partijen, waaronder privacy-NGO’s uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, maar liefst 17 EU-landen, de Europese Commissie en de Europese Gegevensbeschermer kwamen tussen.

Een zaak van groot belang. Inzet van de zaak is het behoud van de progressieve rechtspraak van dat Hof van Justitie (arrest Tele 2 Sverige van 2016) die niet toelaat dat alle communicatiegegevens van alle burgers via e-mail, telefoon, websites… verplicht moeten bewaard worden door de providers om politie, gerecht en geheime diensten toe te laten er gebruik van te maken. Big Brother versus privacy.

Advies van de advocaat-generaal wordt verwacht in januari 2020. Het Hof zal wellicht een uitspraak doen midden 2020.